Bolimorfia

Aneta Grzeszykowska / Polska / 2008 / 7 min.

Sekcja: Sztuka

TWÓRCY

Reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż, produkcja, choreografia, taniec: Aneta Grzeszykowska

Muzyka: Krzysztof Penderecki, „Polimorfia” (1961); Maurice Ravel, „Bolero” (1928)
 

Właściciel praw: Aneta Grzeszykowska

Język: bez dialogów

OPIS

W „Bolimorfii” – w rytmie „Bolero”, na które artystka nałożyła kompozycję „Polimorfia” Krzysztofa Pendereckiego, doskonale burzącą i dekonstruującą zmierzanie klasycznego dzieła Maurice'a Ravela ku punktowi kulminacyjnemu – jesteśmy świadkami ciągłej multiplikacji Anet, które z kolei tworzą dekoracyjne, choreograficzne układy, jedna po drugiej. W tym filmie z każdą minutą ciało artystki staje się coraz bardziej maszyną, elementem doskonale działającego mechanizmu zegara, staje się ornamentem; do tego stopnia, że w którymś momencie wyłania się „nowy organizm", z wieloma Anetami odgrywającymi rolę głowy, rąk, tułowia, nóg.

Opis na podstawie tekstu Krzysztofa Pijarskiego (za Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). 

ANETA GRZESZYKOWSKA

Grzeszykowska.jpg

Urodzona w Warszawie w 1974 roku. Posługuje się głównie fotografią i filmem, kładąc nacisk na ich performatywny wymiar. Motywem przewodnim jest w jej twórczości analiza procesów autokreacji­ – jed­nego z fun­damen­tal­nych tematów sztuki, ale także pod­stawowej kwestii dla kon­dycji dzisiej­szego, post­medial­nego społeczeństwa. W swoich pracach Grzeszykow­ska analizuje możliwość ucieczki od kul­turowych i artystycz­nych stereo­typów kształtujących tożsamość. Demon­tuje własny wizerunek i manipuluje obrazem swojego ciała, by w końcu sięgnąć również po jego rzeźbiarskie sub­stytuty. Przybliża się w ten sposób do kon­statacji, że autokreacja jest ledwie kolej­nym środkiem zmagania ze śmiertelną naturą ciała. Aneta Grzeszykow­ska brała udział w wielu ważnych wystawach międzynarodowych, jak Berlin Bien­nale (2006) i La Trien­nale w Paryżu (2012), wystawiała również m.in. w New Museum oraz Sculp­ture Center w Nowym Jorku, Con­tem­porary Art Museum w St. Louis, Fol­kwang Museum w Essen i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie. Wystawa indywidualna w war­szaw­skiej Zachęcie przyniosła jej nagrodę Pasz­port Polityki (2014).  Jej prace znajdują się w prestiżowych zbiorach muzeal­nych, m.in.: Centre Pompidou w Paryżu, Salomon R. Gug­gen­heim Museum w Nowym Jorku, Fotomuseum Win­ter­thur i Muzeum Sztuki w Łodzi. Współpracuje z warszawską Galerią Raster i nowojorską Lyles & King. 

GALERIA