• herdocs

Ruszył nabór na wolontariat przy pierwszej edycji HER Docs!
Rozpoczynamy nabór wolontariuszek i wolontariuszy do pierwszej edycji HER Docs Film Festival, która odbędzie się w Warszawie w dniach 6-10 marca 2020 roku. Chciałabyś/chciałbyś stworzyć z nami pierwszą edycję HER Docs Film Festival? Zostań wolontariuszem/wolontariuszką!


Zapoznaj się z poniższymi informacjami i wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Na Twoje zgłoszenie czekamy do 7 lutego do godziny 23:59. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie wyników rekrutacji. Wiadomość wyślemy do Ciebie najpóźniej 14 lutego. CO ZYSKUJESZ?

* możliwość udziału w organizacji dużego wydarzenia kulturalnego * cenne doświadczenie możliwość spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach – kto wie, może znajdziesz przyjaciół!

* możliwość poznania twórczyń filmów dokumentalnych

* ciekawie spędzony czas

* otrzymanie zaświadczenia o wolontariacie


CZEGO OCZEKUJEMY? * poświęcenia w trakcie festiwalu wolontariatowi co najmniej 16 godzin * przynajmniej komunikatywnej znajomości języka angielskiego (szczególnie w przypadku chęci opieki nad gośćmi z zagranicy) * odpowiedzialności za powierzone zadania


ZADANIA FESTIWALOWE Podczas trwania festiwalu wolontariusze mogą pomóc w różny sposób. Główne zadania wolontariuszy to:


OBSŁUGA SAL PROJEKCYJNYCH * sprawdzanie biletów przy wejściu na salę projekcyjną * obsługa ew. konkursu publiczności * pilnowanie porządku w sali projekcyjnej * pomoc widzom festiwalu, służenie radą


OBSŁUGA STANOWISK INFORMACYJNYCH * wydawanie biletów wstępu na seanse * wydawanie akredytacji upoważnionym dziennikarzom * udzielanie gościom festiwalowym informacji dotyczących programu festiwalu i imprez towarzyszących oraz odpowiedzi na inne pytania związane z festiwalem * wydawanie materiałów promocyjnych, m.in. programów i katalogów festiwalowych * pomoc przy rozstawianiu stoisk informacyjnych


OPIEKA NAD GOŚĆMI * obowiązek opieki nad wyznaczonymi gośćmi przez czas trwania festiwalu odbiór i odwiezienie gościny z / na lotnisko (transport jest zapewniony przez Organizatorów) * udzielanie gościowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących festiwalu oraz udzielanie niezbędnej pomocy językowej, logistycznej itp. Jeżeli masz jakieś pytania w sprawie wolontariatu, możesz wysłać do nas wiadomość na adres: wolontariat@herdocs.pl.

  • Facebook - Biały Krąg
  • Instagram - Biały Krąg
HER Docs Film Festival | ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa | info@herdocs.pl | ©️ 2019