• herdocs

Zostań wolontariuszem_ką podczas 2. edycji HER DOCS FILM FESTIVAL!
Jak zostać wolontariuszem_ką 2. edycji HER Docs Film Festival?


Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, umieszczony pod tym linkiem.


Formularz jest aktywny w okresie naboru na wolontariat: od 7 września do 21 września 2021 roku.


Wyniki rekrutacji otrzymasz do dnia 24 września 2021.


Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat.


Decyzję o przyjęciu do grona wolontariuszy_ek, czyli pozytywnego rozpatrzenia aplikacji i podpisaniu umowy, podejmuje Organizator.O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?


Najważniejsza jest dla nas Twoja dyspozycyjność. Wypełnij tę część formularza zgodnie ze swoimi możliwościami.Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem_ką?


Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem_ką, jednak musi przedłożyć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na festiwalu. W przypadku niedostarczenia pisemnej i podpisanej zgody, osoba niepełnoletnia zostanie skreślona z listy wolontariuszy_ek.Na czym polega praca wolontariusza_ki?


Wolontariusz_ka festiwalu HER Docs pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, tak aby uczestnicy_czki, gościnnie i goście mogli cieszyć się festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą.


Pomoc wolontariuszy_ek jest nam niezbędna przy obsłudze projekcji w kinach, obsłudze centrów festiwalowych, informowaniu publiczności o programie festiwalu oraz kolportażu materiałów promocyjnych.


Wolontariusz_ka pomaga według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekunki. Szczegółowe zasady określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem_ką a Fundacją HER Docs oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu w Warszawie, w wyznaczonym przez Organizatora terminie.Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza_ki?


Termin rozpoczęcia pracy wolontariusza_ki uzależniony jest od działu, w którym będzie pracował_a. Najwcześniej pracę rozpoczną osoby, które zadeklarowały pomoc przy dystrybucji materiałów promocyjnych - potrzebujemy Twojej pomocy już od 27 września.


Wypełniając formularz zgłoszeniowy, prosimy, napisz, w jakim okresie jesteś dyspozycyjny_a i do jakiego działu chcesz dołączyć. Zaznaczamy, że pomoc w powyższych terminach jest warunkiem koniecznym do udziału w wolontariacie. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zostaniesz szczegółowo poinformowany_a o terminie, miejscu i godzinie spotkania organizacyjnego, podczas którego ustalony zostanie harmonogram pracy.Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?


Praca wolontariusza_ki jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje możliwość spotkania wielu twórczyń filmowych, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Spotkasz także wiele osób o podobnych zainteresowaniach i wartościach jak Ty. Wykonując obowiązki wolontariusza_ki możesz wziąć bezpłatnie udział w pokazach filmowych.Czy można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?


Cały zespół wolontariuszy_ek festiwalu HER Docs otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej).


Jeśli masz pytania, napisz: wolontariat@herdocs.pl