top of page
O różnorodności reprezentacji w filmach dokumentalnych kobiet

Spotkanie i rozmowa z dr Gabrielą Sitek

location-icon-transparent-background-5.jpeg

16.09.2023 godz. 12:00 Osiedle Jazdów, Domek Partnerstwa, ul. Jazdów 10/5

O różnorodności reprezentacji w filmach dokumentalnych kobiet. Doświadczenia ciał, widoczność, wspólnota.

„[…] reprezentacja bez ciała nie jest możliwa. […] Kiedy gdzieś brakuje pewnych ciał, brakuje tam także wiedzy, która jest związana z tymi ciałami” – mówi w prezentowanym w ramach HER Docs Forum filmie „Feminizm WTF” (reż. Katharina Mückstein) jedna z jego bohaterek, profesorka Maisha Maureen Auma. Film eksponuje wagę zrozumienia i umożliwienia ekspresji różnorodnych doświadczeń i tożsamości kobiet ukształtowanych przez krzyżujące się zmienne: płci, rasy, klasy, wieku, stylu życia, preferencji seksualnych. A to wszystko udaje się dzięki odejściu od esencjonalistycznego pojmowania „kobiety”.

Spotkanie poruszy temat filmu dokumentalnego jako środka samostanowienia kobiet stojących za kamerą filmową, jak i narzędzia poszerzania pola widzenia o różnorodność doświadczeń kobiet zaproszonych do wypowiedzi przed kamerą.

Będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

- Co charakteryzuje zaangażowane spojrzenie kamery filmowej we współczesnych i historycznych projektach feministycznych?
- Jak praktyki filmowe mogą wzmocnić kobiety, spowodować zmiany w ich sytuacji społecznej?

Rozmowę, w której odchodzimy od formy tradycyjnego wykładu, przeprowadzi 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐚 𝐒𝐢𝐭𝐞𝐤 - doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce, programująca sekcje eksperymentalne Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, kuratorka programów edukacyjnych (m.in.: „Akademii filmu awangardowego” z Łukaszem Rondudą), współredaktorka książki „Historie filmu awangardowego” (2020, z Łukaszem Rondudą).

W spotkaniu weźmie także udział 𝐖𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐀𝐝𝐚𝐦𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚, która opowie o filmach dokumentalnych kobiet w praktyce, czyli jak z doświadczenia programerki HER Docs Forum odpowiada na powyższe pytania rzeczywistość branży dokumentalnej.

*Maisha Maureen Auma, Profesorka ds. Dzieciństwa i Różnic (Studia nad Różnorodnością) na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Magdeburgu-Stendal i profesorka wizytująca w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Genderowych Politechniki Berlińskiej, która od 1993 roku działa w Czarnym queerowo-feministycznym kolektywie ADEFRA (Black Women* in Germany).

ORGANIZACJE PARTNERSKIE

bottom of page